Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teachers in Māori medium settings

Teachers in Māori medium settings

E ngā mana, e ngā kaitiaki, e ngā kaipupuri ō te reo ō tā tātou tipuna. Tēnā koutou, mihi mahana ki a koutou katoa.

This page is a resource for kaiako and pouako in Māori medium settings, including Kura Kaupapa Māori, Kohanga Reo and Puna Reo. It also includes research projects related to Māori medium settings, and mentoring opportunities for new teachers.

The Teaching Council of Aotearoa New Zealand

The Teaching Council of Aotearoa New Zealand is the professional and regulatory body for all registered teachers, including those working in Māori medium settings in early childhood education, schools and other related education institutions in New Zealand.

It aims to support the professional status of teachers and high quality teaching and learning through its mandated functions.

The Council: 

  • certificates eligible teachers, including those in kohungahunga, puna reo, kohanga reo, kura kaupapa, kura a iwi, wharekura, wānanga, kura auraki and rūmaki in English medium schools
  • engages in research and other professional projects to support the teaching profession
  • supports the maintenance of professional standards through competence and conduct processes and judicial bodies
  • approves programmes for Initial Teacher Education.

Supporting Kaiako

As a teacher in a Māori medium setting, you are key to keeping te reo Māori alive in Aotearoa. The Teaching Council of Aotearoa New Zealand supports both you and the wishes and aspirations of those whānau, hapu and iwi Māori who want their tamariki and mokopuna to experience quality learning through the language of their tupuna.

To support Kaiako Māori, the Council: 

Māori Medium Research Projects

Whakamanahia Te Reo Māori

He Tirohanga Hōtaka research project

The then New Zealand Teachers Council undertook research in 2008 to investigate issues in the initial teacher education (ITE) programmes that prepare teachers for Māori medium settings in schools and early childhood education.

The resulting report, by Haemata Ltd, involved an environmental scan of Māori medium ITE programmes. The report was launched in 2008 by the Teachers Council with a hui of ITE educators and others with an interest in quality provision of ITE programmes for kaiako in Māori medium settings. Key findings of the research highlight a range of practices and issues around establishing and developing te reo proficiency while preparing students for teaching in Māori medium settings.

He Tirohanga Hōtaka - An Exploration of Issues and Influences that affect Te Reo Māori Competence of Graduates from Māori Medium ITE Programmes (PDF, 668KB)

The second stage of this project was the commissioning of a literature review for graduates of Māori medium ITE programmes:

He Tirohanga Rangahau - A review of literature on the instructional and contextual factors likely to influence Te Reo Māori proficiency of graduates from Māori Medium ITE programmes (PDF, 1.6MB)

TātaiReo

E tipu e rea mō ngā rā o tōu ao; Ko tō ringa ki ngā rākau ā te Pākehā; Hei oranga mō tō tinana;
Ko tō ngākau ki ngā taonga ā o tūpuna; Hei tikitiki mō tō māhunga; Ā, ko tō wairua ki te Atua,
Nāna nei ngā mea katoa.

E tukua atu ana mā te wairua me te wawata o ngā kupu whakamanawa ā Tā Apirana Ngata e whakarewa atu a TātaiReo ki te motu whānui. Anei tōna tānga puka ā-ipurangi, ka tahi. Tuarua, ka whakaputaina te tānga pukapuka i roto i te wā tata, e taea ai te tono mai ki a te Matatū Aotearoa, mō tēnei anga taumata reo mō ngā pouako o ngā hōtaka mātauranga pouako hou, rumaki reo Māori. Nō reira, nei rā te mihi whakatau ake i a TātaiReo.

Let the spiritual and aspirational words of encouragement by Sir Apirana Ngata launch TātaiReo far and wide across the land. We give you its website publication, in the first instance. Secondly, printed booklets will soon be released. The framework of language competencies for graduands of Māori Medium Initial Teacher Education programmes can be requested from the Teaching Council.

We are pleased to release: TātaiReo.

Kura Kaupapa Māori phone survey

In 2006, the Council conducted a phone survey of Tumuaki of a sample of Kura Kauapapa Māori to investigate issues relating to registration of pouako. Read the results (PDF, 440KB)
 

Induction and Mentoring of Provisionally Registered Pouako

A resource to help teachers working in Māori medium settings was developed by Te Whare Wānanga o Awanuiārangi as part of the Council's Induction and Mentoring Pilot Programme.

Te Hāpai Ō - Ko te Whakangungu me te Arataki i ngā wāhi Mātauranga Māori / Induction and Mentoring in Māori-medium Settings (PDF, 520KB)